Lidmaatschap

Na het behalen van het EHBO diploma bent u als lid ingeschreven bij de KNV EHBO. Elke 2 jaar wordt het lidmaatschap verlengd, mits u trouw de jaarlijkse herhaallessen volgt en zo uw competentiepunten behoudt.

De contributie voor lidmaatschap is € 35,– per jaar, rustend lid betaald €15,- en ereleden zijn vrijgesteld van betaling.

Jaarlijks worden 6 avonden herhaallessen georganiseerd, inclusief AED training. Een vriendelijk verzoek van de penningmeester om de contributie per bank te voldoen.
Het bedrag dient voor 1 november van elk jaar te zijn voldaan.


Voor het beëindigen van het lidmaatschap dient de opzegging uiterlijk 30 juni binnen te zijn, dit kan schriftelijk rechtstreeks bij de secretaris of via het contactformulier.
          

Vindt de opzegging na 30 juni plaats dan zijn wij genoodzaakt het contributiegeld voor het komende seizoen alsnog in rekening te brengen.