Lidmaatschap

Na het behalen van het EHBO diploma bent u als lid ingeschreven bij de KNV EHBO. Elke 2 jaar wordt het lidmaatschap verlengd, mits u trouw de jaarlijkse herhaallessen volgt en zo uw competentiepunten behoudt.


De contributie voor lidmaatschap is € 40,– per jaar bestaande uit 8 avonden herhaallessen, inclusief AED training.
Een vriendelijk verzoek van de penningmeester om de contributie per bank te voldoen.
Het bedrag dient voor 1 november van elk jaar te zijn voldaan.


Voor het beëindigen van het lidmaatschap hebben wij de afspraak gemaakt dat de opzegging schriftelijk of per email (zie contact) uiterlijk 4 weken voor het einde van het seizoen moet plaatsvinden. Het boekjaar loopt van juli tot en met juni.     

          

Vindt de opzegging na juni plaats dan zijn wij genoodzaakt het contributiegeld voor het komende seizoen alsnog in rekening te brengen.