Welkom bij EHBO afd.Giessendam

Beste leden,

Hieronder kunnen jullie de geadviseerde maatregelen lezen die momenteel gelden bij het uitvoeren van een reanimatie, het is goed je bewust te zijn van de extra risico’s die daar in de huidige situatie aan vastzitten. 

Maatregelen voor burgerhulpverleners in verband met het coronavirus

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze mail beschrijven we de belangrijkste maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus.

Infectie voorkomen

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.

Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Maatregelen

Voor een inzet:

  • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
  • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
  • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
  • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
  • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
  • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

 Tijdens een inzet:

  • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
  • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
  • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

  • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

 

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken werd in 1893 opgericht als Nederlandse Vereniging EHBO door dr. C.B. Tilanus jr. In 1953 kreeg de vereniging het predicaat “Koninklijk”. De KNV heeft zich in de ruim honderd jaar van haar bestaan ontwikkeld tot de grootste vereniging op het gebied van eerste hulp.   Zij telt ruim 520 afdelingen, met in totaal circa 42.000 leden.

Het landelijk bureau is gevestigd in Zeist en is belast met de uitvoering van een groot aantal taken die er voor moeten zorgen dat alle geledingen van de KNV EHBO de doelstellingen kunnen realiseren, zonder daarbij zelf daadwerkelijk hulp te verlenen.

KNV EHBO afd. Giessendam bestaat uit een vrijwilligersvereniging dat valt onder district Zuid-Holland dat weer bestaat uit 69 afdelingen. Samen met de 9 andere districten vormen zij de landelijke organisatie KNV EHBO.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken werd in 1893 opgericht als Nederlandse Vereniging EHBO door dr. C.B. Tilanus jr. In 1953 kreeg de vereniging het predicaat “Koninklijk”. De KNV heeft zich in de ruim honderd jaar van haar bestaan ontwikkeld tot de grootste vereniging op het gebied van eerste hulp.   Zij telt ruim 520 afdelingen, met in totaal circa 42.000 leden.

Het landelijk bureau is gevestigd in Zeist en is belast met de uitvoering van een groot aantal taken die er voor moeten zorgen dat alle geledingen van de KNV EHBO de doelstellingen kunnen realiseren, zonder daarbij zelf daadwerkelijk hulp te verlenen.

KNV EHBO afd. Giessendam bestaat uit een vrijwilligersvereniging dat valt onder district Zuid-Holland dat weer bestaat uit 69 afdelingen. Samen met de 9 andere districten vormen zij de landelijke organisatie KNV EHBO.

 

                                                            

 

Afdeling Giessendam is opgericht in 1937 en telt ruim 70 leden inclusief bestuur, kaderinstructeurs en een lotus.

 

Onze doelstelling is o.a. om EHBO-opleidingen aan te bieden volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis, om zo eerste hulp te kunnen verlenen waar nodig is. In de opleiding zijn ook Reanimatie / AED- bediening en Verbandleer opgenomen. Als reanimatiepartners van de Hartstichting kunt u zich bij ons ook aanmelden voor een reanimatiecursus waarbij u met een Ambu-pop leert hoe te handelen bij een hartstilstand.

Kun je al reanimeren? Meld je dan aan als burgerhulpverlener bij jou in de buurt. Hartslagnu zet zich in voor optimale burgerhulpverlening, overal. Met goed getrainde vrijwilligers, een gedegen alarmsysteem en beschikbaarheid van voldoende AED’s. Als je geen training hebt gevolgd, maar wel bereid bent om deze te volgen, ben je ook zeer welkom. Voor verdere informatie: www.hartslagnu.nl

Om de kennis die is opgedaan tijdens de opleiding niet verloren te laten gaan geven we de mogelijkheid om in de avonduren, of eventueel voor bedrijven overdag, praktische trainingen en theorielessen te volgen met als doel de kennis te behouden en het eenheidsdiploma geldig te houden.

We krijgen jaarlijks van instellingen en organisaties in de gemeente Hardinxveld-Giessendam e.o. het verzoek voor EHBO ondersteuning bij evenementen van onder andere cultuur, sport en recreatie.

www.vriendenschaar.nl

Ook bij korfbalvereniging Vriendenschaar gaan we in samenwerking met het Rode Kruis, reanimatie (herhalings)lessen verzorgen. Voor verdere  informatie: www.vriendenschaar.nl      

HET BESTUUR

Voorzitter: Dhr. D. Koppelaar

Secretaris: Mevr. M. den Ouden- Pannekoek 

Penningmeester: Mevr. R. den Breejen

2e Secretaris: Mevr. L. van Houwelingen

Algemeen/ postwerk: Mevr. C v.d. Jagt